ئەم پەڕەیە چاپ بکە

شیعر بۆ پاییز نانووسم

 

من دەمێكە دڵم پڕە
لەپاییزو وەرزی خەزان
چون بێزار بووم لە وەرینی
گەڵاو گوڵ و رۆح هەڵوەران
٭٭٭
من چیمداوە لەپاییزو
شەوی درێژو تەنیایی
بەدیار مۆمێك بتوێمەوە
ئەشك بڕژم تا کۆتایی
٭٭٭٭
كوا پاییز بۆ منە گوڵم
بۆ یەكێكە دڵی خۆش بێ
لە شەوی درێژی یەڵدا
دەست لە گەردن، سەرلەکۆش بێ
٭٭٭٭
سۆمام لێڵ بوو بینینم كز
هۆن هۆن فرمێسكی باراندن
ئەوانەی كە خۆشمویستن
پاییز بوو رۆحی وەراندن
٭٭٭٭
پەنجەم بشكێ گەر ئەوجارە
شیعر بۆ پاییز بنوسم
ئەبێ لەناو وەرزەكانە